တပ္မေတာ္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္းမွ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား ပုိမ်ားလာဟု အေ၀းေရာက္ အစုိးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာစိန္၀င္းေျပာ

တုိင္းျပည္ကုိ တပ္မေတာ္က ထိန္းသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား ပုိမ်ားလာခဲ့ေၾကာင္း အေ၀း ေရာက္ ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာ စိန္၀င္းက ေျပာသည္။ၾသဂုတ္လအတြင္း အကုန္သိသတင္းဌာနႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းရာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခန္းက႑မ်ားကုိ ေဒါက္တာစိန္၀င္းက ေျပာၾကားစဥ္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ ခက္တယ္။ ခက္တယ္ဆုိတာက ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းေၾကာင္းမွာ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းလုိက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ။ ၁၉၆၂ တကၠသုိလ္အရြယ္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေပါ့။ ၁၉၆၂ မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက သိမ္းလုိက္တာ။ ဘာေၾကာင့္ သိမ္းလုိက္တယ္ ဆုိေတာ့ တုိင္းျပည္မွာ ကြဲျပားမွာေၾကာက္လုိ႔တဲ့။ တုိင္းျပည္ႀကီး တစ္စိပ္တစ္ပုိင္းျဖစ္မွာ ေၾကာက္လုိ႔။ အဲဒီအခ်ိန္ရွမ္းနဲ႔ပတ္ သက္ တာရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ တပ္မေတာ္က ထိန္းသိမ္းလုိက္ရပါတယ္တဲ့။ အုိေက။ ထိန္းသိမ္းေပါ့။ ထိန္းသိမ္းခ်င္လည္း ထိန္းသိမ္း ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႔က်ေတာ့ တပ္မေတာ္ထိန္းသိမ္းလုိက္ၿပီးမွ လက္နက္ကုိင္ေတြ ပုိမ်ားလာတယ္။ တပ္မေတာ္ မထိန္းသိမ္း ခင္က လက္နက္ကုိင္က ကရင္တုိ႔ ဗကပတုိ႔ ေလာက္ပဲရွိတာ။ ကခ်င္ကေနာက္မွ ၀င္လာတာ။ တပ္မေတာ္ထိန္းသိမ္းလုိက္တာနဲ႔ ပုိမ်ားလာတယ္ အဲဒါဘာေၾကာင့္လဲ” ဟု ေဒါက္တာစိန္၀င္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCAကုိ တုိင္းရင္း သား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ (၈) ဖြဲ႔မွ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွ NCA စာခ်ဳပ္အား ထပ္မံလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။လက္ရွိတြင္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထုိးရန္ က်န္ရွိေနေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားမွာ AA၊ KIA၊ TNLA၊ KNPP၊ SSPP၊ MNDAA အစရွိသည့္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔တုိ႔ျဖစ္သည္။

Credit-အကုန္သိ

Myanmar News