ပုဂံက ထူးထူးျခားျခား မလာျဖစ္ဂူဘုရား နဲ႔ မလုံးျဖစ္ဂူဘုရားအေၾကာင္း

ထူးထူးျခားျခား နာမည္ေတြနဲ႔ ဘုရားေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပန္လည္ေ၀မွ်လုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

မလာျဖစ္ ဂူဘုရား (ဘုရားအမွတ္ ၆၆၄)

တရုတ္ေျပးဂူဘုရားႀကီး တံတုိင္း ႏွင့္ မင္း၀ုိင္းအစုတံတုိင္းအၾကားရွိ လွည္းလမ္းအတုိင္း အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႔သြားေသာ္ အနည္းငယ္ေ၀းေသာ ေနရာတြင္ မလာျဖစ္ဂူဘုရား တံတုိင္းသို႔ ေရာက္ေပမည္။ မလာျဖစ္ဂူဘုရားမွာ တံတုိင္း၏ အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္တြင္ရွိသည္။ တံတုိင္းအေနာက္ဘက္ေထာင့္တြင္ အုတ္ေက်ာင္းပ်က္ႀကီး ရွိေလသည္။

ဂူအတြင္းရွိေသာ ေက်ာက္စာအရ သကၠရာဇ္ ၆၃၆ခုတြင္ တရုတ္ေျပးမင္း၏ အမတ္တ်ာသည္ ဤအမနာေျမအရပ္တြင္ တံတုိင္း ၊ ဂူဘုရား ၊ ေက်ာင္းႀကီး ၊ တန္ေဆာင္း ၊ ကပၸိယကုဋီ စေသာအေဆာက္အအုံမ်ားတည္ေဆာက္ေၾကာင္း သိရေလသည္။၎ေက်ာက္စာတြင္ပင္ တကာႀကီ မႅျဖစ္ ဟုပါရွိေသာေၾကာင့္ ထုိအမတ္တ်ာ၏ အမည္မွာ မႅျဖစ္ (မလျဖစ္) ဟု ယူဆၿပီး ဂူဘုရား၏ အမည္ကိုလည္း မလာျဖစ္ ဂူဘုရားဟု ေခၚေ၀ၚေနၾကသည္မွာ ယေန႔တုိင္ပင္ျဖစ္သည္။

ဂူအတြင္းတြင္ လွပေသာ ပန္းခ်ီမ်ားမွာ ေဆးေရာင္မ်ားေမွးမွိန္ေနေသာ္လည္း အေၾကာင္းအရာကို ျမင္ႏုိင္ပါေသးသည္။ အမုိးကုန္းမ်ားတြင္ ဆင္းတုပုံမ်ားအား ပန္းမ်ားႏွင့္ ေရာ၍ လွပစြာ ေရးဆြဲထားေလသည္။ ဂူအျပင္ဘက္တြင္လည္း လွပေသာ အဂၤေတပန္းမ်ား မ်ားစြာရွိေသးသည္။

မလုံးျဖစ္ ဂူဘုရား (ဘုရားအမွတ္ ၆၆၇)

မလာျဖစ္ဂူဘုရား တံတုိင္း၏ ေျမာက္ဘက္ကပ္၍ မလုံးျဖစ္ ဂူဘုရားတံတုိင္း ရွိေလသည္။ တံတုိင္းမွာ မလာျဖစ္ထက္ ပို၍က်ယ္၀န္းၿပီး မလုံးျဖစ္ဂူဘုရားမွာ ေတာင္ဘက္တံတုိင္း အလယ္ေလာက္တြင္ ကပ္၍ ရွိေလသည္။ဂူအေနာက္ေျမာက္ဘက္တံတုိင္းတြင္ အုတ္ေက်ာင္းအလတ္စား ႏွစ္ခု ေတာင္ေျမာက္တန္း၍ ရွိၿပီး ေတာင္ဘက္ေက်ာင္းသည္ ေလးေထာင့္မတ္မတ္ ေအာက္ႏွစ္ခန္းအေပၚထပ္ရွိေလသည္။

မလုံးျဖစ္ဂူအတြင္းတြင္ ေက်ာက္စာႏွစ္ခုရွိရာ တခုမွာ သကၠရာဇ္ ၅၉၂ခုတြင္ ေကာင္းမႈရွင္ သူဖရစ္လင္မယားသည္ စရပ္လွမည္ေသာ ေနရာအေရွ႕တြင္ ဂူေက်ာင္းျပဳလုပ္ေၾကာင္း ၊ ကြ်န္လွဴေၾကာင္း ၊ သကၠရာဇ္ ၆၀၇ တြင္လည္း သူဖရစ္မယားက ေျမလွဴေၾကာင္းမ်ားပါရွိေလသည္။ အျခားေက်ာက္စာတခုတြင္ သကၠရာဇ္ ၆၀၀၌ သံဗ်င္သက္ရွည္ဆုိသူက စရပ္လွေရွ႕ေတာေက်ာင္း၌ ေျမလွဴသည့္အေၾကာင္း ပါရွိေလသည္။

မလုံးျဖစ္ဂူဘုရားတြင္ အျပင္ဘက္ အဂၤေတပန္းမ်ား က်န္ေသာ္လည္း လက္ရာမႈကား မေကာင္းလွေပ။ အတြင္းပန္းခ်ီမ်ားအနက္ အေနာက္မ်က္ႏွာအမုိးမွ ပန္း၀ုိင္းမ်ားသည္ လက္ရာေကာင္းမြန္၍ လွပစြာ ရွိေလသည္။ ဘာေၾကာင့္ မလုံးျဖစ္ဂူဘုရားဟု ေခၚသည့္ အေၾကာင္းမူ မပါရွိေခ်။

Credit-သုတဇုန္

Myanmar News