ရန္ကုန္ – ဒလ တံတား စီမံကိန္း စတင္ပါက YBS ယာဥ္လိုင္းအခ်ိဳ႕ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေျပးဆြဲမည္

ရန္ကုန္ – ဒလတံတား စီမံကိန္း စတင္ပါက YBS ယာဥ္လိုင္းအခ်ိဳ႕ကို ယာဥ္လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲေျပးဆြဲေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မွ သိရသည္။အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ၾသဂုတ္လတြင္ အႀကိဳအင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ခ်ဥ္းကပ္တံတားကို ဘုန္းႀကီးလမ္းမွ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ စီမံကိန္းကာလအတြင္း အဆိုပါ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ေျပးဆြဲေနသည့္ YBS ယာဥ္မ်ား ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲေျပးဆြဲရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားရွာေဖြေနၿပီး ယခုလအတြင္း ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

“ခ်ဥ္းကပ္တံတားက ဘုန္းႀကီးလမ္းကေနစမွာ။ ဒီလမ္းေၾကာင္းမွာ ေျပးဆြဲေနတဲ့ YBS ယာဥ္ေတြက လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းဖို႔ လို အပ္တယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ လမ္းေၾကာင္းေတြရွာေဖြေနတယ္။ ခရီးသည္ေတြ အဆင္ေျပေအာင္ပဲ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာပါ။ လမ္းေၾကာင္းသိတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ရန္ကုန္ ႏွင့္ ဒလကို ဆက္သြယ္မည့္ တံတားအမ်ိဳးအစားမွာ သံမဏိ ႀကိဳးဆိုင္းတံတားျဖစ္ၿပီး တံတားအရွည္မွာ ၁၈၆၇.၅၉၅ မီ တာ ၊ ပင္မတံတားအရွည္ မွာ ၆၉၀ မီတာ ၊ ရန္ကုန္ဘက္ျခမ္း ခ်ဥ္းကပ္လမ္း ၅၇၆.၄၆၆ မီတာ၊ ဒလဘက္ျခမ္း ခ်ဥ္းကပ္လမ္း ၆၀၁.၁၂၉ မီတာ၊ တံတား၏ အက်ယ္မွာ ၂၄.၂ မီတာ ရွိၿပီး ယာဥ္တစ္စီးခ်င္း ခံႏိုင္ဝန္မွာ ၇၅ တန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ တံတားၿပီးပါက ဒလၿမဳိ႕နယ္၏ ခန္႔မွန္းလူဦးေရ (၁၅၀၀၀၀) အတြက္ ၿမိဳ႕ျပဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ အပါအဝင္ ဘက္စံု က႑စံုဖြ႔ံၿဖိဳးတိုး တက္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားစြာ ဝင္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ဒလတံတားကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဘက္တြင္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဘုန္းႀကီးလမ္းႏွင့္ ဒလၿမိဳ႕နယ္ဘက္တြင္ ကမာကဆစ္ရပ္ကြက္ ဗိုလ္ မင္းေရာင္လမ္းတို႔ကို ဆက္သြယ္တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းကာလမွာ သံုးႏွစ္ခြဲခန္႔ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။အဆိုပါ တံတားကို ကိုရီးယား သမၼတႏိုင္ငံ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ရန္ပုံေငြ EDCF Loan ေခ်းေငြ ကန္ေဒၚလာ ၁၃၇ ဒႆမ ၈၃၃ သန္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ ထည့္ဝင္ေငြ ၃ဝ ဒႆမ ၃၄၁ သန္း၊ စုစုေပါင္း ခန္႔မွန္း ကုန္က်စရိတ္ ကန္ေဒၚလာ ၁၆၈ ဒႆမ ၁၇၃ သန္း ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit-အကုန္သိ

Myanmar News