ဆိုင္ကယ္ကို အမိုးနဲ႔စီးေနၾကသူမ်ား နည္းနည္းေလးေတာ့ လြဲေနတယ္ သတိထားၾကပါဗ်ာ

နည္းနည္းေလးေတာ့ လဲြေနတယ္ ခုေနာက္ပိုင္း ဆိုင္ကယ္ေတြမွာ အမိုးေလးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တတ္စီးေနတာကိုေတြ႔ရပါသည္။

ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္ကာကြယ္ဘို႔လား/မိုးရြာတ့ဲအခါ အကာအကြယ္ျဖစ္ေအာင္လား /Styleျဖစ္ေအာင္လို႔လား/ထင္မိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆိုင္ကယ္စီးစဥ္မွာ မိမိအသက္အႏၲရာယ္ကာကြယ္ေပးနိုင္ဆုံး အဓိကအရာျဖစ္သည့္ ဆိုင္ကယ္စီးဦးထုပ္ကိုေတာ့ျဖင့္ ေမ့ေလ်ွာ့ေနတာလား ? တမင္ခ်န္ထားခ့ဲေလသလား?Showပ့ဲမွာဆိုးလို႔လား? (နည္းနည္းေလးေတာ့ လဲြေနတယ္)

ဒီအမိုးေလးဟာ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းသူအတြက္ အဟန္႔အတားတစ္ခုျဖစ္ေနသလို/အႏၲရာယ္ ဖိတ္ေခၚေနသလိုပါဘဲ (ဥပမာ ေလတိုက္မည္/ အျခားယာဥ္တစ္စီးနွင့္တိမ္းေရွာင္မည္ဆိုပါက ခ်ိတ္တတ္ ေမွာက္တတ္ပါသည္)

ဒါေၾကာင့္ ဆိုင္ကယ္စီးဦးထုပ္ေလးလည္း ပါေအာင္ေဆာင္းေစခ်င္(အားလုံးအတြက္ေစတနာျဖင့္ အၾကံျပဳေပးျခင္းသာ)

Credit – နန္း

Myanmar News