ယူနက္စကိုမွ ပုဂံကို ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အျဖစ္ သက္မွတ္လိုက္လို႔ ဝမ္းသာေနတဲ့ မေအးေသာင္း

Last modified date

ဒီကေန႔ ဇူလိုင္လ(၆)ရက္ေန႔ အဇာဘိုင္ဂ်န္ ဘာကုၿမိဳ႕ေတာ္မွာ (၄၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ယူနက္စကို အစည္းအေဝးႀကီးကို က်င္းပျပဳလုပ္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုယူနက္စကိုအစည္းအေဝးပြဲႀကီးကတဆင့္ ျမန္မာေတြအတြက္ ဝမ္းသာစရာ သတင္းစကားႀကီးကို သယ္ေဆာင္လာပါၿပီ။ အဲ့ဒါကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပုဂံေဒသကို ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အျဖစ္ သက္မွတ္လိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။႐ုပ္႐ွင္ႏွင့္ဗီဒီယိုသ႐ုပ္ေဆာင္ ေအးဝတ္ရည္ေသာင္းကလည္း ယူနက္စကို အစည္းအေဝးပြဲႀကီးကို တက္ေရာက္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂံကို ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အျဖစ္ သက္မွတ္လိုက္တာဲ့ သတင္းစကားေၾကာင့္ မေအးေသာင္းတစ္ေယာက္ ေတာ္ေတာ္ေလး ဝမ္းသာေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ပုဂံကို ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အျဖစ္ သက္မွတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ စစ္မ့ဲဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ကမာၻလွည့္ခရီးသြား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာႏိူင္ျခင္း၊ ေထာက္ပ့ံေငြ ရရိွျခင္း၊ ကမာၻအႏွံ႔က ပညာရွင္ေတြဆီကေန နည္းပညာေတြ ရရွိႏိူင္ျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ေတြ စည္းကမ္းမ့ဲျပဳလုပ္တာေတြ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ျခင္း စတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရရိွမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁၉၉၇) ခုႏွစ္က က်င္းပခ့ဲတ့ဲ (၂၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ေကာ္မတီအစည္းအေဝးက ပုဂံယဥ္ေက်းမႈ႔အေမြအႏွစ္သည္ ဥပေဒအရ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ႔ မရွိျခင္း၊ တိက်ေသာ(ဇုန္နယ္ေျမ) သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိျခင္း၊ စနစ္က်ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ႔ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပယ္ခ်ခံခ့ဲရဖူးပါတယ္လို႔ ကို Michael Riyo မွ ေျပာျပထားတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။

ပုဂံကေတာ့ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈသာမက အခုဆိုရင္ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အျဖစ္ပါ သက္မွတ္ခံလိုက္ရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သားအားလံုးလည္း မေအးေသာင္းလို ဝမ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

Source : momolay

Myanmar News