ထိုင္းမွ ေနရပ္ျပန္ ျမန္မာအလုပ္သမား တေန႔တည္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္

ျမဝတီနယ္စပ္ ထိုင္း- ျမန္မာ အမွတ္ ၂ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားကေန မတ္၂၆ ရက္က ေနရပ္ျပန္ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အမ်ိဳးသား ၃၄၄၁ ဦးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ၁၅၇၁ စုစုေပါင္း ၅၀၁၂ ဦး ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း COVID-19 အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္း ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ားအရ မတ္လ ၂၆ ရက္က စတင္ၿပီး ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအထိ ကူးသန္းသြားလာ တာနဲ႔ ေနအိမ္ျပင္ပ ထြက္တာေတြကို အခ်ိန္အကန႔္အသတ္နဲ႔ သြားလာၾကဖို႔ အေရးေပၚ အေျခအေန ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။

ထုတ္ျပန္ခ်က္ ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ေထာင္ဒဏ္နဲ႔ ေငြဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္အေရးယူသြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြအတြက္ COVID-19 ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရး ကာလအတြင္း ဗီဇာ သက္တမ္း ၃ လ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳတာ၊ လုပ္ခလစာေတြအတြက္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေငြေတြ၊ နစ္နာေၾကးနဲ႔ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေတြကို အလုပ္ရွင္ေတြက ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ဖို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားပါတယ္။

ဒီဗြီဘီ

Myanmar News