ကုန္ပစၥည္း ေဈးႏႈန္းတင္ေရာင္းခ်မႈ ၂ ရက္အတြင္း တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ရရွိ

COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက္ျပန႔္ပြားေနတဲ့ကာလအတြင္း ကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္းေတြ အဆမတန္ ေစ်းတင္ေရာင္းခ်ေနတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနကိုတိုင္ၾကားမႈေပါင္း ၂ရက္အတြင္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီလိုတိုင္ၾကားလာမႈေတြအေပၚမွာ ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီးေတာ့ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုရင္ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ လမ္းၫႊန္ခ်က္ခံယူၿပီးေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဌာနတာဝန္ရွိ သူကဆိုပါတယ္။ လက္ရွိမွေတာ့ စားသုံးသူေတြဆီက ေရာက္ရွိလာတဲ့ ဒီတိုင္ၾကားမႈေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးကို တင္ျပသြားဖို႔စီစဥ္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

စားသုံးသူျပည္သူေတြက ဌာနကိုတိုင္ၾကားလာမႈေတြထဲမွာ COVID-19ေရာဂါကာကြယ္ရာ မွာအသုံးျပဳတဲ့ တခါသုံး Face Mask ႏွာေခါင္းစည္းေတြ၊ လက္သန႔္ေဆးေတြကို အဆမတန္ ေစ်းတင္ေရာင္းခ်မႈနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး တိုင္ၾကားမႈက အမ်ားဆုံးျဖစ္ပါတယ္။

အဓိကစားေသာက္ကုန္ျဖစ္တဲ့ ဆန္ေစ်းတင္ေရာင္းခ်မႈကိုလည္း တိုင္ၾကားလာမႈ ရွိခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ဒီဗြီဘီ

Myanmar News