ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းရွိခရိုင္ က.ည.န ႐ုံးအားလုံးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈယာယီရပ္နား

Covid-19 ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ကူးစက္ျပန္႔ႏွံ႔မႈမျဖစ္ေစရန္ က.ည.န ႐ုံးမ်ားအားလုံး မတ္လ ၂၅ ရက္မွ စတင္ကာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈယာယီရပ္နားခဲ့ေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးသိန္းထြဋ္က ေျပာသည္။

က.ည.န႐ုံးမ်ားတြင္ လူစုလူေဝးျဖင့္အမ်ားဆုံးလုပ္ရသည့္႐ုံးျဖစ္သည့္အတြက္ ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ႏွံ႔မႈ လြယ္ကူနိုင္ေသာေၾကာင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊လမ္းစည္းကမ္းအသိပညာေပးသင္တန္းမ်ား၊ ၎သင္တန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ေျဖဆိုစစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၃ ရက္မွ ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ၿပီးလက္ရွိတြင္ ကူးစက္သည့္လူနာမ်ားတိုးလာျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းရွိက.ည.န႐ုံးမ်ားအားလုံးတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ျခင္း ၊ ယာဥ္သက္တမ္းတိုးျခင္းႏွင့္ယာဥ္စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ အဓိကက လူစုလူေဝးမျဖစ္ေအာင္လုပ္တာပါ။ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရညြန္ၾကားမႈနဲ႔ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ က.ည.န ၅ ႐ုံးက ိုပိတ္လိုက္တာပါ။႐ုံးျပန္လည္ဖြင့္မယ့္ရက္ကိုေတာ့ ျပန္လည္အသိေပးေၾကျငာေပးပါမယ္။ အခုဆို႐ုံးကဝန္ထမ္းေတြလည္း လက္က်န္အလုပ္ေတြပဲ ဆက္လုပ္ေနၾကတယ္”ဟု ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးသိန္းထြဋ္က ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔က.ည.န႐ုံးမ်ားပိတ္ထားစဥ္အတြင္း ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ယာဥ္သက္တမ္းတိုးရမည့္ယာဥ္မ်ားကို ေမလ(သို႔မဟုတ္) ဇြန္လ႐ုံးျပန္ဖြင့္ပါက ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနဘက္မွ ရံုးပိတ္ထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ သက္တမ္းလြန္ဒဏ္ေၾကး၊ ရက္လြန္ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္မလိုေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ကညန႐ုံး ၅ ႐ုံးရွိၿပီး ျမင္သာက.ည.န ၊ေထာက္ၾကန္႔က.ည.န၊ ရြာသာႀကီးက.ည.န၊ အင္းစိန္က.ည.နႏွင့္သန္လ်င္က.ည.နတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 

အကုန္သိ

Myanmar News