Category: နည္းပညာ

ဟြာေဝးဖုန္းေတြေပၚမွာ ေဖ့စ္ဘုတ္(Facebook) ပါဝင္လာေတာ့မည္ မဟုတ္

Facebook ဟာ Huawei ဖုန္းေတြေပၚမွာ Facebook app ကုိ pre-install ျပဳလုပ္မႈကုိ ပိတ္ပင္လိုက္ပါတယ္။ Huawei ဟာ အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးဌာနရဲ႕ အမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းခံရၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ဖိအားေပး အဆက္ျဖတ္ေတာက္မႈနဲ႔ ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ အခုပိတ္ပင္မႈကို Facebook က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး WhatsApp နဲ႔ Instagram ထည့္သြင္းမႈကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ ပိတ္ပင္သြားပါတယ္။ အဲဒီဝန္ေဆာင္မႈ ၂ ခုကို Facebook ကပုိင္ဆုိင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့ Huawei ဖုန္းသုံးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ Facebook, WhatsApp နဲ႔ Instagram တို႔ကို Play Store ကေန install ျပဳလုပ္ႏိုင္သလုိ update ေတြလည္း ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Huawei ဖုန္းေတြဟာ သုံးစြဲသူကို ဆြဲေဆာင္မႈမွာ အနည္းငယ္ေလ်ာ႔က်သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးဌာနက Huawei...